Teamcoaching

Wat is teamcoaching?

Team coaching is als het groot en klein onderhoud van een auto. Zelfs al rijdt hij goed en betrouwbaar, toch is het vooruitziend om regelmatig een aantal parameters na te kijken. In andere gevallen zijn er ook herstellingen nodig. Tot zover de metafoor. Een team is immers geen machine.

De brandstof van een team is de dynamiek die zich tussen de leden van de groep afspeelt. Groepsdynamische processen produceren naast ‘winsten’ ook systematisch afvalstoffen. Kleine misverstanden, ergernissen, sub-groepen, kwetsuren, …. Deze afvalstoffen stapelen zich op, tot het team ‘ziek’ wordt en niet meer functioneert.

Een vooruitziend team zorgt met preventieve regelmaat voor een klein of groot onderhoud om deze afvalstoffen te verwerken. Neutrale, professionele begeleiding helpt dit proces te voltrekken.

Teamcoaching helpt:

  • om het doel gemeenschappelijk te maken;
  • om tot krachtige beslissingen te komen;
  • om het moeilijk zegbare op tafel te brengen;
  • om teamleden maximaal op hun talent in te zetten;
  • om de mens achter de collega zien;

Voor welke teams?

Teamcoaching is nuttig voor elke groep mensen die van elkaar afhankelijk zijn om kwalitatieve resultaten te halen. Denk maar aan functionele teams, projectteams, netwerkteams, buurtcomités, lerarenteams, sportteams, …

Hoe loopt het praktisch?

Elke teamcoaching is een uniek proces en vraagt maatwerk. Een eerste stap is een intakegesprek. Indien wenselijk observeren we de praktijkwerking. Vervolgens ontwerpen we samen met de klant een geschikt traject. Daarin kunnen we inzetten op persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, vaardigheden, samenwerkingsdynamieken, …

Welke teamcoaching bied ik?

De basis waaruit ik vertrek is het ervaringsleren. Ervaringsleren is een bewuste afwisseling tussen doen en denken, proberen en reflecteren. De reden hiervoor is dat de afwisseling tussen doen en denken het mogelijk maakt om kerngedrag bloot te leggen. Ook maakt het abstracte begrippen als “vertrouwen”, “samenwerking”, “procesaandacht” concreet.

Waar mogelijk en wenselijk werk ik vanuit de traditie van de outdoor education. Het contact met de natuur versterkt de puurheid en zo de blijvende effecten van de leerprocessen.

Een tweede basis is de groepsdynamica. Ik gebruik de interactie tussen mensen om het leren te verdiepen. Deelnemers leren op verschillende niveau. Deelnemers leren zelf (persoonlijke ontwikkeling), deelnemers leren op niveau van micro-uitwisselingen (relaties tussen twee) en deelnemers leren hoe de groep als geheel werkt. Een ontastbare leerlaag is het systemische leren. En van elke groep leer ik zelf ook bij.

Ik ben verder sterk beïnvloed door waarderend onderzoek, narratief werk en ontwikkelingsgerichte coaching. Waarderend onderzoek vertrekt vanuit de positieve psychologie. Door aandacht te geven voor gebeurtenissen die goed werken, wordt veranderen prettiger en effectiever. Narratief werk doorprikt de dominante meningen van een samenleving. Hierdoor kan een team of mens zich bevrijden en de pen van zijn of haar leven in eigen hand nemen.