Burgerparticipatie

Hoe kijk ik ernaar?

Onze samenleving experimenteert al enkele decennia met ‘particicratie‘: de deelname van burgers aan de publieke besluitvorming.

Particicratie voegt een nieuwe laag toe aan de particratie (de macht van de politieke partijen -vb. de kabinetten), de technocratie (de macht van de experten en technocraten – vb. de Europese Commissie) en de elitocratie (de macht van financiële en sociale elites – vb. de loges van grote sportevenementen).

Deze drie oudere vormen van machtsuitoefening zijn nuttig in specifieke omstandigheden. En wellicht ook vooral in het tijdperk voorafgaand aan de 21ste eeuw. De maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan, maken dat de drie oude machtsvormen onvoldoende geschikt beleid opleveren.

Particicratie is het inzetten van de wijsheid van de hele gemeenschap, in al zijn diversiteit. Zo vergroot de kans op hoogkwalitatieve beslissingen. Particicratie oogst de verschillen als een grondstof. Difference as a Resource in de praktijk.

Particicratie is breed inzetbaar bij complexe maatschappelijke vraagstukken waar ethische afwegingen deel uitmaken van de besluitvorming. Maar evengoed bij vraagstukken waar burgers deel zijn van de beleidsuitvoering of de gevolgen van beslissingen zelf ervaren.

Praktisch

In verhalen over participatie weerklinkt wel eens een negatieve ondertoon. Het gaat traag, het resultaat is oppervlakkig, dit hadden we zelf ook wel kunnen verzinnen…

Ik engageer me tot het samen-ontwerpen van een traject dat wèl tevredenheid oplevert en zo kort mogelijk op de bal speelt. Participatie is een proces dat deelnemers en hun gemeenschap in een dynamiek van leren plaatst. Leren op vlak van feiten en kennis, en ook op vlak van overtuigingen, waarden en identiteit. Particicratie is dus veel meer dan enkele uren of avonden debatteren. Het is samen op ontdekkingstocht gaan.

Een concreet voorbeeld hiervan is de rol van de lokale beleidsmaker. Als de burgemeester en schepenen zichzelf blijven zien als de top of the food chain van de besluitvorming, zal participatie voor alle stakeholders slecht smaken. Maar als politici zich tijdens het traject ontwikkelen tot ‘mogelijk makers’ van goede participatie, krijgt de Particicratie vleugels.

Denk je er over om burgers bij een dossier te betrekken? Ben je een actiecommitée/buurtbeweging die begeleiding nodig heeft? Stuur me een mail en we spreken af voor een vrijblijvende intake. 

Diensten die ik lever zijn: procesontwerp, stakeholderanalyse, facilitatie, coaching achter de schermen voor wie zelf aan de slag wil gaan, opleiding, …